Novinky

Interaktivní mapa poprvé představena odborné veřejnosti

V minulém týdnu proběhla v Třeboni konference Výstavba a provoz bioplynových stanic, která (jak je již tradicí) hostila přes dvě stovky účastníků zaměřených na využití biomasy prostřednictvím bioplynových stanic. Jednou z úvodních prezentací byl příspěvek Jana Matějky (ECO trend Research centre) jako místopředsedy pořadatele – České bioplynové asociace. Primárně byla představena metodika Regional Sources Assessment, […]

Novinky

BETA verze interaktivní mapy

Na začátku října 2013 byla zprovozněna k testování beta verze softwaru ReStEP, tedy interaktivní mapa místních zdrojů využitelných pro energetické účely. Zatím bude přístupná pouze pro členy projektového týmu, kteří do konce roku doladí veškeré zásadní problémy v datových podkladech i jednotlivých výstupech. Pak bude možné SW ReStEP uveřejnit na webu projektu a zpřístupnit jej […]

Novinky

První komplexní představení interaktivní mapy

Na konferenci Výstavba a provoz bioplynových stanic, která se uskuteční 10. – 11. 10. 2013 v Třeboni, proběhne první představení mapy doprovázené teoretickým workshopem. Publikum, jež čítá většinou více než 200 účastníků, si bude moci prohlédnout strukturu vytvořeného softwaru, obsah jednotlivých kroků při zpracování analýzy a bude poučeno o potenciálu využití výstupů. Pro účastníky, kteří […]

Novinky

Obměna v řízení projektu

S počátkem září došlo ke změně na pozici projektového manažera projektu – po Michalu Najmanovi nastoupil Lukáš Pacek, který předtím působil v projektovém týmu jako zástupce CZ BIOM. Předseda řídícího výboru, prof. Pavel Tlustoš, očekává od této změny zlepšení komunikace uvnitř týmu i navenek a významnou organizační podporu při realizaci projektu: „ Projektový manažer je […]

Novinky

Principy práce s ReStEP jako nástrojem Regional Sources Assessmentu (RSA)

Přístup do RESTEP bude umožněn pro všechny cílové skupiny uživatelů z webu www.restep.cz. Pro zpracování RSA je nutné absolvovat několik kroků: 1) Vymezení území Prvním krokem při zpracování RSA je volba zájmového území. Pro jeho vymezení má uživatel k dispozici mapové okno aplikace s podkladovou mapou (ortofotosnímkou) a sadu nástrojů pro výběr základních prostorových prvků. […]

Novinky

Životní cyklus hovoří pro obnovitelné zdroje

V rámci zpracování dílčího úkolu projektu ReStEP byla částečně zodpovězena dlouhodobě aktuální otázka skutečného vlivu technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na životní prostředí. Zpracováním posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) těchto technologií byly získány výsledky, které lze porovnat s environmentálními dopady energetického mixu ČR. Více informací naleznete přímo v uvedeném článku Článek byl […]

Novinky

Panel expertů je otevřený všem zájemcům

Projekt „ReStEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice “ tvoří nové, unikátní přístupy pro práci s daty a jejich zdroji. Řešitelský tým má za cíl vytvořit objektivní principy, na jejichž základě bude interaktivní mapa fungovat. Proto zve všechny erudované zájemce do tzv. panelu expertů. Někteří již byli osloveni a s […]

Novinky

VÚMOP definitivně partnerem

Začátkem letošního roku došlo k oficiálnímu potvrzení změny v projektovém konsorciu. Novým členem projektového konsorcia se stal Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce (VÚMOP, v.v.i.), který převzal řešení klíčových oblastí projektu za partnery TOPOS, s.r.o. a Českou technologickou platformu biopaliv (ČTPB). V říjnu loňského roku byla totiž Evropské komisi podána žádost o […]

Novinky

Ministerstvo životního prostředí se více zapojí do tvorby a využití projektu ReStEP

Dne 5. února 2013 se v prostorách Ministerstva životního prostředí uskutečnil další z řady plánovaných workshopů projektu ReStEP. Tentokrát bylo jeho hlavním účelem iniciování pracovní diskuze se zástupci odborů Ministerstva životního prostředí, kteří mohou v budoucnu využít všech výstupů projektu. Jedná se zejména o samotné využívání interaktivní mapy obnovitelných zdrojů, ale i dalších přínosů, jako […]

Navigace pro příspěvky