Novinky

Představení projektu ReStEP v Moravskoslezském kraji

Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje se dne 14. 5. 2014 konal workshop s cílem představení metodiky a interaktivní mapy ReStEP. Akce se zúčastnilo přibližně 22 zaměstnanců krajského úřadu, především z Oddělení územního plánování a Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného […]

Novinky

Představení projektu ReStEP v Libereckém kraji

Dne 6. 5. 2014 se na Krajském úřadě Libereckého kraje konal workshop s cílem představení metodiky a interaktivní mapy ReStEP. Akce se zúčastnilo přibližně 20 zaměstnanců krajského úřadu, především z Odboru životního prostředí a zemědělství, a územního plánování a stavebního řádu. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného území v […]

Novinky

Představení projektu ReStEP v Olomouckém kraji

Dne 13. 5. 2014 proběhl na Krajském úřadě Olomouckého kraje další workshop s cílem představení projektu ReStEP. Akce se zúčastnilo celkem 12 posluchačů, kterým byla postupně objasněna filosofie a pozadí vzniku projektu, a dále předvedena práce s interaktivní mapou. V rámci praktické ukázky využití mapové aplikace bylo následně analyzováno několik vybraných území v Olomouckém kraji.

Novinky

Teoretický workshop v rámci konference Bioenergie 2014

Poslední workshop v rámci teoretických diskusí nad principy RSA a interaktivní mapou se podařilo začlenit do významné konference Bioenergie 2014 pořádané v Praze 18. února 2014. Jako úvod posloužilo vystoupení Luboše Nobilise (ECO trend Research centre), který zdůraznil využitelnost celého systému ReStEP pro veřejnou správu a podnikatele. Prezentace vzbudila zájem a následně se projevila aktivní […]

Novinky

Ministerstvo životního prostředí zapojí RESTEP do svých aktivit

Jeden z praktických workshopů, vysvětlujících principy Regional Sources Assessmentu a softwaru RESTEP, proběhl ve čtvrtek 13.2.2014 na Ministerstvu životního prostředí. Setkala se zde skupina stakeholderů zaměřená na ochranu přírody a krajiny s tvůrci IS RESTEP a metodiky RSA k podrobné diskusi o možnostech vyvinuté interaktivní mapy, relevanci dat, využití pro různé typy aktivit a legislativního […]

Novinky

Představení projektu Restep na Ministerstvu životního prostředí

V minulém týdnu proběhl na MŽP seminář týkající se projektu Restep, který byl směřován k problematice možných vlivů na životní prostředí z hlediska definování potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR. Semináře se zúčastnili zástupci Odboru obecné ochrany přírody, kterým byl projekt představen a byly nastíněny jeho možnosti využitelnosti v rámci územního plánování jako podpůrného nástroje v […]

Novinky

Prezentace projektu pro zástupce obcí a podnikatelů v Plzeňském kraji

Projektovému týmu RESTEP se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Akademií HK PK, o.p.s. Díky tomu se také uskutečnil workshop s názvem Regionální energetická politika založená na mapě dostupných zdrojů. Ve středu 4.12.2013 se v areálu plzeňského vědeckotechnického parku shromáždila necelá dvacítka účastníků, kteří pečlivě vyslechli příspěvky Jana Matějky, Leoše […]

Novinky

Projekt ReStEP byl představen na konferenci Biomasa & Energetika

Tento týden proběhl na ČZU v Praze již 17. ročník konference Biomasa & Energetika 2013, která letos hostila na 150 účastníků ze soukromého a akademického sektoru, a státní správy. Kromě domácích přednášejících vystoupili na konferenci také zahraniční hosté, kteří se věnovali tématu „zelené“ legislativy a bioenergetiky v Německu. Blok ReStEP zahájil člen projektového týmu, Ing. […]

Navigace pro příspěvky