Novinky

Výsledky projektu BIOMASA

Projekt „BIOMASA“ podpořený Národní agenturou pro zemědělský výzkum byl dokončen Začátkem roku 2019 byli uživatelům zpřístupněny výsledky projektu BIOMASA (NAZV QJ1630559). Hlavním výstupem projektu je modul BIOMASA, který uživatelům umožňuje modelovat využití zemědělské biomasy. Výstupy slouží především pro podporu strategických a rozhodovacích procesů veřejné zprávy na národní i regionální úrovni. Dalším výstupem jsou mapy Optimálního využívání orné půdy s ohledem na potravinovou soběstačnost a ochranu půdy. Mapy prezentují nový způsob hodnocení hospodaření na zemědělské půdě protože kromě bilance biomasy obsahují informace o vlivu způsobu hospodaření na bilanci uhlíku v půdě. Mapy jsou zpracovány v měřítku ČR a jednotlivých krajů. Doplňujícími výstupy projektu pak byla řada článků publikovaných v časopisech s IF nebo recenzovaných periodicích Modul BIOMASA Certifikovaná metodika metodika