Vedoucí projektu
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
email: tlustos@af.czu.cz

Manager projektu
Ing. Leoš Gál
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
email: leos.gal@restep.cz

Administrátor
Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
email: pacek@af.czu.cz

Finanční manager projektu
Ing. Barbora Frohnová
Česká zemědělská univerzita v Praze
email: frohnova@rektorat.czu.cz

Zástupce státní správy
Bc. Pavel Gruntorád
Ministerstvo životního prostředí ČR
email: pavel.gruntorad@mzp.cz