Novinky

BETA verze interaktivní mapy

Na začátku října 2013 byla zprovozněna k testování beta verze softwaru ReStEP, tedy interaktivní mapa místních zdrojů využitelných pro energetické účely.

Zatím bude přístupná pouze pro členy projektového týmu, kteří do konce roku doladí veškeré zásadní problémy v datových podkladech i jednotlivých výstupech. Pak bude možné SW ReStEP uveřejnit na webu projektu a zpřístupnit jej pro všechny zájemce.

Softwarová aplikace je rozdělena do dvou částí:
1) Encyklopedie témat, která obsahuje krátké informace o tématech, prezentace a detailní popis jednotlivých datových vrstev.
2) Vlastní interaktivní mapa, kde má uživatel možnost vizualizace a modelování na základě jím určené lokalizace a zvolených parametrů. Interaktivní aplikace nabízí uživateli následující možnosti:

  • Lokalizace umožňuje uživateli zadání místa realizace/zájmu a výběr zájmového území pomocí mapy, vyhledávání či zadání specifických údajů.
  • Základní statistiky poskytují uživateli přehledně základní informace o vybraném zájmovém území, uživatel má možnost porovnat data výběru s vyšší územní jednotkou.
  • Parametrizace poskytuje uživateli prostor a nástroje pro zadávání vlastních preferencí při využívání jednotlivých druhů OZE.
  • Výstupy představí uživateli souhrnné informace z datových vrstev vybraných k detailní analýze při parametrizaci s vazbou na zvolené zájmové území.
  • Detailní analýza dále specifikuje souhrnné informace pro jednotlivé základní územní jednotky (ZÚJ) ve vybraném zájmovém území pro určená témata.
  • Mapy umožní uživateli pohled na výsledky analýz v podobě volitelných tematických mapových vrstev.
  • Report bude obsahovat souhrn uživatelem vybraného obsahu z předchozích částí aplikace i s popisem a případnou základní interpretací výsledků.