Novinky

Panel expertů je otevřený všem zájemcům

Projekt „ReStEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice “ tvoří nové, unikátní přístupy pro práci s daty a jejich zdroji. Řešitelský tým má za cíl vytvořit objektivní principy, na jejichž základě bude interaktivní mapa fungovat. Proto zve všechny erudované zájemce do tzv. panelu expertů. Někteří již byli osloveni a s hlavními myšlenkami projektu seznámeni při proběhlých workshopech a osobních konzultacích, další byli vybráni jako specialisté z oborů přímo souvisejících se zaměřením projektu.

Panel expertů zabezpečuje zpětnou odbornou vazbu pro řešení projektu primárně od zástupců subjektů, které by v budoucnu měly hlavní výstupy projektu využívat či naopak přispívat datovými zdroji do jednotlivých vrstev interaktivní mapy, ale i od dalších odborných skupin. Činnost v panelu expertů je dobrovolná a obnáší zejména možnost zapojit se do diskuze o připravovaných výstupech projektu již ve fázi jejich vytváření tak, aby budoucím uživatelům sloužily optimálním způsobem, srozumitelně a uživatelsky přívětivě.

Většina aktivit bude probíhat prostřednictvím mailové komunikace formou informativního zasílání podkladů s tím, že náměty či konkrétní doplňky je možné obratem zaslat zpět k posouzení a zapracování. Všechny podněty budou pro řešitelský tým užitečné a bude se jimi zabývat. Zároveň je zde možnost účastnit se pořádaných workshopů, seminářů a dalších doprovodných aktivit, o kterých budeme členy panelu expertů pravidelně informovat. Veškerý další proaktivní přístup bude jen vítán.

Prosíme tedy zájemce o aktivní činnost v roli experta projektu, aby zaslali stručnou přihlášku na email zavesky@ecotrend.cz. Tato adresa je platná i v případě, pokud chcete být pouze informováni o novinkách projektu a pořádaných akcích.