Nositel projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
www.czu.cz
O projektu

Úloha v projektu
– administrace, projektový management
– produkce na orné půdě a TTP
– energetický potenciál zemědělské půdy
– RRD, energetické byliny
– potravinová bezpečnost


Projektový partner

CZ Biom – České sdružení pro biomasu
U Čtyř domů 1201/3
140 00 Praha 4
www.biom.cz
www.czbiom.cz
O projektu

Úloha v projektu
– oblast technologií pro využití biomasy
– mapování stávajících zdrojů OZE
– zpracování jatečného odpadu
– centrální zásobování teplem
– geotermální energie


Projektový partner

ECO trend Research centre, s.r.o.
Na dolinách 128/36
147 00 Praha 4
www.ecotrend.cz
O projektu

Úloha v projektu
– oblast energeticky využitelných odpadů, jejich toků logistiky (skládky odpadů, ČOV)
– mapování stávajících zdrojů OZE
– soběstačnost regionů
– medializace projektu
– PR aktivity – semináře, workshopy


Projektový partner

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 – Zbraslav
www.vumop.cz
O projektu

Úloha v projektu
– technický garant interaktivní mapy
– systémy GIS
– SW nástroje
– ochranná pásma, chráněná území a LCA
– řízení rizik pěstování biomasy – biodiverzita, degradace půdy
– ochrana biodiverzity


Projektový partner

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10
www.mzp.cz
O projektu

Úloha v projektu
– interní monitoring
– koordinace PR aktivit