Novinky

První výsledky řešení projektu EKONOMIKA

Nová metodika zjišťuje vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a žinotní prostředí mikroregionu Koncem roku 2018 vznikly první konkrétní výsledky řešení projektu EKONOMIKA (NAZV QK1710307). Prvním je článek Soil productivity and its relation to the environment in the Czech Republic kolegů z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV). Druhým výstupem je Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS kolegů z Univerzity Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ÚJEP) a ECO trend s.r.o. Metodika představuje komplexní nástroj pro hodnocení dopadů výstavby a provozu OZE na území obcí. Jejím cílem je zjednodušení rozhodování o podpoře OZE především v menších municipalitách. Metodika je ke stažení zde.