Novinky

Letošní sucho si vybírá svou daň

Pěstitelé již koncem března avizovali nedostatek brambor z české produkce. Česko je tedy plně závislé na dovozu brambor ze zahraničí, co způsobuje růst cen. Teď se k pěstitelům přidávají i chovatelé hospodářských zvířat, které ohrožuje nedostatek sena. Společným jmenovatelem je sucho. Sucho v loňském roce způsobilo snížení produkce a tím i stavu zásob. Letošní sucho […]

Novinky

Výsledky projektu BIOMASA

Projekt „BIOMASA“ podpořený Národní agenturou pro zemědělský výzkum byl dokončen Začátkem roku 2019 byli uživatelům zpřístupněny výsledky projektu BIOMASA (NAZV QJ1630559). Hlavním výstupem projektu je modul BIOMASA, který uživatelům umožňuje modelovat využití zemědělské biomasy. Výstupy slouží především pro podporu strategických a rozhodovacích procesů veřejné zprávy na národní i regionální úrovni. Dalším výstupem jsou mapy Optimálního […]

Novinky

26.3.2019 – Třebíč – Seminář Současnost a budoucnost využití OZE v teplárenství v ČR

V březnu se naši kolegové Ing. Leoš Gál, Ing. Luboš Nobilis a Ing. Vladimír Papaj, Ph.D. účastnili semináře zaměřeného na využití OZE v teplárenství, který se konal ve dnech 26.3 – 27.3.2019 v Třebíči. Na semináři se diskutovalo především o možnostech a potenciálu využití odpadní zemědělské a lesní biomasy na výrobu tepla v budoucnu. Kolegové […]

Novinky

První výsledky řešení projektu EKONOMIKA

Nová metodika zjišťuje vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a žinotní prostředí mikroregionu Koncem roku 2018 vznikly první konkrétní výsledky řešení projektu EKONOMIKA (NAZV QK1710307). Prvním je článek Soil productivity and its relation to the environment in the Czech Republic kolegů z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV). […]

Novinky

XIV. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“

Výstupy aktuálně řešeného projektu NAZV Ekonomika energetického využití biomasy navazující na RESTEP budou prezentovány na XIV. ročníku mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“, která se koná ve dnech 25. a 26. dubna 2018 v Kongresovém centru Brněnského výstaviště. Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky […]

Novinky

Představení RESTEPU v rámci energetického semináře

Členka konsorcia Ing. Lenka Zemková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) představila projekt RESTEP na semináři Energy Generation in Uses: Policy and Economics in Central Europe, který každoročně pořádá Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG). Seminář proběhl v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze dne 20. 11. 2017. Lenka Zemková […]

Novinky

22. Ročník konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2017

Od 7.11. do 8.11.2017 se bude konat již 22. ročník konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2017 v Olomouci v hotelu Flora. I v letošním roce se konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA účastní zástupci ministerstev, Agrární komory, Energetického regulačního úřadu a dalších institucí. Více informací na webu konference http://czbiom.cz/konf/.

Novinky

Projektový tým RESTEP pracuje na tvorbě nového modulu Ekonomika

Projektový návrh s názvem „„Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy“ byl i přes velkou konkurenci vybrán a podpořen Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV). Hlavním cílem projektu, na kterém v současnosti zahajujeme práci, […]

Novinky

ReStEP prezentován na semináři Paktu starostů a primátorů

Seminář na téma Možnosti enegetických úspor místních samospráv proběhl 13. září v Sále zastupitelů Krajského Úřadu Královéhrackého kraje. K účasti na programu byl organizátory, Výborem regionů EU, přizván i ReStEP. V přednášce byly cca padesáti zúčastněným zástupcům měst a obcí představeny cíle ReStEPu, možnosti aplikace a budoucí směřování naší další práce. Po přednášce jsme se […]

Navigace pro příspěvky