Novinky

Práce na navazujícím modulu BIOMASA zahájena

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) v rámci svého programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS) podpořila projekt rozvíjející aplikaci RESTEP. Projekt s názvem Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period (zkráceně modul […]

Novinky

Projekt ReStEP bude představen na konferenci Budoucnost-Investice-Projekty

Ve čtvrtek 24. září se v prostorách Baťova institutu ve Zlíně, v bývalém areálu firmy Baťa a Svit uskuteční konference nazvaná Budoucnost-Investice-Projekty, kde budou prezentovány zkušenosti, současná situace i výhled do budoucího vývoje vodohospodářství, energetiky a průmyslové výstavby i trendy aquaparků, bazénů a bazénových technologií. V konferenčním bloku Vývoj energetiky ČR z pohledu finančních investorů […]

Novinky

Nový článek v TZB info

V červenci byl na internetovém portálu TZB info publikován recenzovaný článek o využití nástrojů GIS v interaktivní mapě ReStEP. Článek podrobně popisuje logiku a možnosti aplikace a zájemcům z řad odborné či informované veřejnosti tak přibližuje potenciál jejího využití. Více se můžete dočíst zde

Novinky

ReStEP mezi deseti českými příklady dobré praxe zodpovědného výzkumu a inovací

Stalo se tak v rámci projektu RRI-tools, jenž je ústředním projektem v rámci strategie Horizon2020 (2014-2020), nového rámcového programu pro Výzkum a inovace Evropské komise. S rozpočtem 7 milionů euro sdružuje RRI kromě České republiky, kterou zastupuje Techmania Science Center v Plzni, dalších 25 institucí v 30 evropských zemích. Celý projekt je řízen španělskou organizací […]

Novinky

ČEZ se zajímá o možnosti plánování OZE prostřednictvím ReStEPu

Oddělení vědy a výzkumu ČEZ se zajímalo o možnosti plánování OZE prostřednictvím systému ReStEP. V rámci prezentace proběhlo představení metodiky a pracovnící ČEZu byli obeznámeni se základními funkcionalitami mapy a přidružených nástrojů. Vzhledem k jejich hlubšímu zájmu plánuje projektový tým do budoucna možnost zorganizování zaškolovacích kurzů pro komplexní ovládání tohoto nástroje.

Novinky

ProjeReStEP byl prezentován Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády

Náš projektový manažer, Ing. Leoš Gál byl vyzván předsedou Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Ing. Petrem Kalašem, k prezentaci ReStEPu na schůzi Výboru. Možnosti, které ReStEP jako plánovací nástroj nabízí pro zvýšení energetické soběstačnosti, se setkaly se zájmem zúčastněných. Věříme, že spolupráce s Radou vlády bude nadále pokračovat.

Novinky

Tým ReStEP se podílí na přípravě projektu Danubiom

V prosinci 2014 se náš tým stal součástí konsorcia organizací, které pod vedením Szent Isztvan University v Budapešti vytváří návrh mezinárodního projektu Danubiom zaměřené ho na rozvoj využití biomasy v Podunajském regionu. V současné době probíhá zpracování projektového návrhu, který bude pod názvem Danubiom podán do programu Horizon 2020. Jeho případný úspěch umožní přeshraniční transfer […]

Novinky

Projektový tým spolupracuje se zástupci European Strategy for the Danube Region

Evropská strategie pro Podunajský region má za cíl pomoci zúčastněným zemím čelit společným problémům například v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí a zintenzivnit jejich spolupráci. Česká republika spolupředsedá Prioritě 2 této strategie zaměřené na udržitelnou energetiku. Projektový tým a jeho členové v současné době intenzivně spolupracují s Úřadem vlády na přípravě návazných mezinárodních projektů […]

Navigace pro příspěvky