Hlavní cíle projektu

Projekt ReStEP
Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Cílem projektu bylo vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

img-03

3 roky

trvání projektu

Chcete více informací o projektu?

Poradíme, vysvětlíme,…