Novinky

VÚMOP definitivně partnerem

Začátkem letošního roku došlo k oficiálnímu potvrzení změny v projektovém konsorciu. Novým členem projektového konsorcia se stal Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce (VÚMOP, v.v.i.), který převzal řešení klíčových oblastí projektu za partnery TOPOS, s.r.o. a Českou technologickou platformu biopaliv (ČTPB). V říjnu loňského roku byla totiž Evropské komisi podána žádost o změnu partnera projektu, které bylo vyhověno.

VÚMOP má dlouholeté bohaté zkušenosti v oblasti metod mapování, průzkumu a monitoringu půdních charakteristik, využití a ochrany půdy a aplikaci výsledků. Ústav dlouhodobě pracuje s mnoha datovými i mapovými zdroji dostupnými v ČR a je vlastníkem licencí plně využitelných pro výstupy projektu ReStEP. Na ústavu je i samostatné oddělení zabývající se aplikací mapových výstupů v programech GIS, které je tvůrcem mnoha autorských výstupů z oblastí oborového zaměření ústavu.

VÚMOP je více než důstojným nástupcem předešlých partnerů projektu a zkušenosti a zdroje tohoto nového partnera projektu budou značným přínosem projektu ReStEP a příslibem zvýšení nových možností rozšiřování výstupů pro skončení řešení projektu.