Novinky

Představení projektu ReStEP v Královéhradeckém kraji

Poslední z workshopů představujících projekt ReStEP proběhl v pátek 27. 6. 2014 na krajském úřadě v Hradci Králové. Semináře se zúčastnilo celkem 10 posluchačů, především z Oddělení integrované prevence a EIA a Oddělení ochrany přírody a krajiny. V rámci praktické ukázky využití mapové aplikace bylo následně analyzováno vybrané území v Královéhradeckém kraji.

Novinky

Představení projektu ReStEP v Ústeckém kraji

Dne 24. 6. 2014 proběhl na Krajském úřadě Ústeckého kraje další z workshopů s cílem představení projektu Restep. Akce se zúčastnilo celkem 8 zástupců krajského úřadu, především z Odboru územního plánování a stavebního řádu a ochrany životního prostředí a zemědělství. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného území v Ústeckém […]

Novinky

Představení projektu ReStEP v Jihomoravském kraji

Dne 11. 6. 2014 proběhl na Krajském úřadě Jihočeského kraje další z workshopů s cílem představení projektu Restep. Akce se zúčastnilo celkem 9 zástupců krajského úřadu, především z Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného území v Jihočeském kraji.

Novinky

Představení projektu ReStEP v Jihočeském kraji

Na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se dne 9. 6. 2014 konal workshop s cílem představení metodiky a interaktivní mapy ReStEP. Akce se zúčastnilo celkem 17 zaměstnanců krajského úřadu, především z Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví a Odboru územního plánování. Po prezentaci samotné mapy proběhla již v užším kruhu praktická ukázka využití […]

Novinky

Představení projektu ReStEP v Kraji Vysočina

V pořadí již devátý workshop věnovaný představení projektu ReStEP proběhl 3. 6. 2014 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. Semináře se zúčastnilo celkem 11 posluchačů, především z Oddělení integrované prevence a EIA, z Odboru územního plánování a stavebního řádu a Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí.

Novinky

Představení projektu ReStEP v Plzeňském kraji

Dne 22. 5. 2014 proběhl na Krajském úřadě Plzeňského kraje další z workshopů s cílem představení projektu Restep. Akce se zúčastnilo celkem 12 zástupců krajského úřadu, především z Oddělení ochrany přírody, Integrované prevence a omezování zmečištění a EIA. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného území v Libereckém kraji.

Novinky

Představení projektu ReStEP v Karlovarském kraji

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se dne 20. 5. 2014 konal workshop s cílem představení metodiky a interaktivní mapy ReStEP. Akce se zúčastnilo 8 zaměstnanců krajského úřadu, především z Odboru životního prostředí a zemědělství. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného území v Karlovarském kraji.

Novinky

Představení projektu ReStEP ve Středočeském kraji

Další z workshopů věnovaných představení projektu ReStEP proběhl dne 19. 5. 2014 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Akci navštívilo na 21 účastníků, především z Odboru regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství. Po teoretické části worshopu následovala diskuze a praktická ukázka využití interaktivní mapy k plánování a hodnocení OZE a koncepcí ve vybraném území.

Navigace pro příspěvky