Novinky

První komplexní představení interaktivní mapy

Na konferenci Výstavba a provoz bioplynových stanic, která se uskuteční 10. – 11. 10. 2013 v Třeboni, proběhne první představení mapy doprovázené teoretickým workshopem.

Publikum, jež čítá většinou více než 200 účastníků, si bude moci prohlédnout strukturu vytvořeného softwaru, obsah jednotlivých kroků při zpracování analýzy a bude poučeno o potenciálu využití výstupů.

Pro účastníky, kteří projeví bližší zájem o metodiku Regional Sources Assessment, projekt ReStEP a práci s interaktivní mapou, je připraven teoretický workshop. Zde bude blíže prodiskutován jak princip metodiky, tak obsah a dopad práce se softwarem. Praktické ukázky, řešení pilotních případů a komplexní zpracování analýz přijdou na řadu v rámci workshopů a individuálních konzultací počátkem roku 2014.