Novinky

XIV. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“

Výstupy aktuálně řešeného projektu NAZV Ekonomika energetického využití biomasy navazující na RESTEP budou prezentovány na XIV. ročníku mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“, která se koná ve dnech 25. a 26. dubna 2018 v Kongresovém centru Brněnského výstaviště.

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Kolegové Lenka Zemková a Jan Machač z Univerzity J. E. Purkyně tu vystoupí s příspěvkem na téma Hodnocení lokálních dopadů obnovitelných zdrojů energie. Odkaz na stránky konference zde: http:////www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje/