Zdrojová data k jednotlivým vrstvám interaktivní mapy poskytly následující instituce:

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
www.ochranaprirody.cz

CZBA – Česká bioplynová asociace o. s.
Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice
www.czba.cz

CENIA – Česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
www.cenia.cz

ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra speciální zootechniky
Katedra rostlinné výroby
Katedra pícninářství a trávníkářství
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
www.czu.cz

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 12 – Komořany
www.chmi.cz

ČSÚ – Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10
www.czso.cz

ČVUT – České vysoké učení technické
Fakulta strojní – Ústav techniky prostředí
Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice
www.cvut.cz

ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy
www.cuzk.cz

Daphne ČR – Institut aplikované ekologie
Senovážné náměstí 1736, 370 01 České Budějovice
www.daphne.cz

Ekora s.r.o.
Sinkulova 329/48, 140 00 Praha 4
www.ekora.cz

MBÚ – Mikrobiologický ústav AV ČR
Laboratoř řasových biotechnologií
Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň
www.alga.cz

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 – Nusle
www.mvcr.cz

MZe – Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17, 110 00 Praha-Nové Město
www.mze.cz

UJEP – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
VYCERRO – Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů
Klíšská 28, 400 96 Ústí nad Labem
http://vycerro.ujep.cz

ÚFA – Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Boční II 1401/1A, 141 00 Praha 4
www.ufa.cas.cz

ÚHUL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
www.uhul.cz

VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
Ústav technologie vody a prostředí
Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice
www.vscht.cz

VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Oddělení pedologie a ochrany půdy
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
www.vumop.cz

VÚV – Výzkumný ústav vodohospodářský
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 – Dejvice
www.vuv.cz