Novinky

Projekt ReStEP byl prezentován na workshopu v Budapešti

Projektový tým se zúčastnil workshopu pořádaného 13. listopadu 2014 maďarským Ministerstvem zahraničí a obchodu v rámci Priority 2 Podunajské strategie Cílem setkání bylo vytvoření projektové skupiny se zaměřením na oblast biomasy a jejího udržitelného využívání ve střední a východní Evropě. Zástupci RESTEPu zaujali svým konceptem posuzování obnovitelných zdrojů a jako jedni z mála zúčastněných se […]

Novinky

Ohlasy závěrečné konference

Na základě nedávné Závěrečné konference ReStEP, která proběhla na ČZU, vzniklo několik článků představujících projekt a jeho hlavní výstup – interaktivní mapu. Články vyšly na portálech Agris, BussinesInfo.cz a Parlamentní listy. Dalším neméně cenným mediálním výstupem projektu je audioreportáž odvysílaná na Českém Rozhlasu Plus 23. 10. 2014 (15. minuta vysílání), která vznikla v rámci tiskové […]

Novinky

Závěrečná konference ReStEP

V úterý 21. 10. 2014 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze Závěrečná konference projektu ReStEP, kterou bylo symbolicky završeno tříleté projektové období. Akce se zúčastnila přibližně padesátka posluchačů především ze státní správy a akademické sféry, ale také ze soukromého sektoru. V roli čestných hostů konference se představili Ing. Petr Kalaš, bývalý ministr životního prostředí […]

Novinky

Závěrečná konference ukáže všechny souvislosti informačního systému ReStEP

Končící projekt ReStEP bude završen odbornou konferencí, která se uskuteční 21.10.2014 v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. Zde bude všem zájemcům představen celý komplex informačního systému ReStEP – od jeho teoretických a filosofických základů až po konkrétní ukázku práce s tímto nástrojem. Na konferenci přivítáme jako řečníky např. Petra Kalaše, poradce ministra […]

Novinky

ReStEP pomáhá Pardubickému kraji

Projektový tým ReStEP se dohodl se zástupci Pardubického kraje, že na základě interaktivní mapy zdrojů připraví pro kraj podklady, které budou využitelné v rámci územní energetické koncepce. Práce na těchto výstupech započaly 20.9.2014 a měly by být hotové do poloviny října. Společně bude nastavena parametrizace tak, aby naplňovala strategii kraje a podmínky, které jsou v […]

Novinky

Prezentace ReStEP na na jednání řídící skupiny Podunajské strategie

Ve středu 9. července se v Praze sešli zástupci států tzv. Podunajské strategie v rámci jednání řídící skupiny prioritní oblasti Podpora udržitelné energetiky. Během jednání v Hrzánském paláci byly prodiskutovány současné energetické výzvy Podunají. V rámci programu jednání byl prezentován projekt ReStEP jako systémový nástroj na podporu udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energetiky. Prezentace se setkala […]

Novinky

Prezentace ReStEP na konferenci podunajských států ve Vídni

Dne 25. 6. 2014 byly výstupy projektu ReStEP prezentovány na konferenci Scientific Support for the DANUBE Strategy pořádané evropskou výzkumnou organizací Joint Research Centre. Prezentace proběhla v rámci odborné skupiny Bioenergy Nexus za přítomnosti řady odborníků ze všech států sdružených v rámci tzv. Podunajské strategie. ReStEP byl přijat se zájmem a následnou podnětnou diskuzí.

Navigace pro příspěvky