Novinky

ReStEP mezi deseti českými příklady dobré praxe zodpovědného výzkumu a inovací

Stalo se tak v rámci projektu RRI-tools, jenž je ústředním projektem v rámci strategie Horizon2020 (2014-2020), nového rámcového programu pro Výzkum a inovace Evropské komise. S rozpočtem 7 milionů euro sdružuje RRI kromě České republiky, kterou zastupuje Techmania Science Center v Plzni, dalších 25 institucí v 30 evropských zemích. Celý projekt je řízen španělskou organizací „la Caixa“ Foundation. ReStEP byl navržen k zařazení do databáze příkladů dobré praxe odborníky z Kings colleague v Anglii a Nizozemské univerzity v Amsterdamu, kde se problematikou zodpovědného výzkumu dlouhodobě zabývají.