Novinky

Tým ReStEP se podílí na přípravě projektu Danubiom

V prosinci 2014 se náš tým stal součástí konsorcia organizací, které pod vedením Szent Isztvan University v Budapešti vytváří návrh mezinárodního projektu Danubiom zaměřené ho na rozvoj využití biomasy v Podunajském regionu. V současné době probíhá zpracování projektového návrhu, který bude pod názvem Danubiom podán do programu Horizon 2020. Jeho případný úspěch umožní přeshraniční transfer principů Regional Sources Assessment a IS RESTEP a uplatnění regionálního přístupu k obnovitelným zdrojům.