Novinky

Projektový tým spolupracuje se zástupci European Strategy for the Danube Region

Evropská strategie pro Podunajský region má za cíl pomoci zúčastněným zemím čelit společným problémům například v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí a zintenzivnit jejich spolupráci. Česká republika spolupředsedá Prioritě 2 této strategie zaměřené na udržitelnou energetiku. Projektový tým a jeho členové v současné době intenzivně spolupracují s Úřadem vlády na přípravě návazných mezinárodních projektů zaměřených na udržitelnou energetiku a ochranu biodiverzity.