Novinky

Ministerstvo životního prostředí zapojí RESTEP do svých aktivit

Jeden z praktických workshopů, vysvětlujících principy Regional Sources Assessmentu a softwaru RESTEP, proběhl ve čtvrtek 13.2.2014 na Ministerstvu životního prostředí. Setkala se zde skupina stakeholderů zaměřená na ochranu přírody a krajiny s tvůrci IS RESTEP a metodiky RSA k podrobné diskusi o možnostech vyvinuté interaktivní mapy, relevanci dat, využití pro různé typy aktivit a legislativního začlenění celého systému. Důraz byl kladen především na aktuálnost, přesnou identifikaci původu a definici dat. Pro ministerstvo může být užitečná především komplexnost pohledu, kterou IS RESTEP nabízí.
Zajímavá je pak pro tým RESTEP nabídka posílení legislativního zakotvení procesu posuzování využití lokálních přírodních a druhotných zdrojů při územním plánování s ohledem na výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů energie. Ve spolupráci s Júlií Tóbikovou z Odboru obecné ochrany přírody a krajiny bude probíhat komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj. Základním cílem této aktivity je rozšířit pozornost zhotovitelů územního plánu také na únosnost území při definování přípustných typů obnovitelných zdrojů energie v území, a to díky změně legislativy v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje ČR.