Novinky

Představení projektu Restep na Ministerstvu životního prostředí

V minulém týdnu proběhl na MŽP seminář týkající se projektu Restep, který byl směřován k problematice možných vlivů na životní prostředí z hlediska definování potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR. Semináře se zúčastnili zástupci Odboru obecné ochrany přírody, kterým byl projekt představen a byly nastíněny jeho možnosti využitelnosti v rámci územního plánování jako podpůrného nástroje v procesu rozhodování. Jedním z hlavních témat bylo představení datové vrstvy zaměřené na problematiku biodiverzity a z toho vyplývajících omezení pro definování potenciálu OZE v ČR na základě legislativních omezení na úrovni národní a nadnárodní. V rámci diskuze byla zmíněna také problematika získávání a zpracování dat pro databázi interaktivní mapy.