Novinky

Projekt ReStEP byl představen na konferenci Biomasa & Energetika

Tento týden proběhl na ČZU v Praze již 17. ročník konference Biomasa & Energetika 2013, která letos hostila na 150 účastníků ze soukromého a akademického sektoru, a státní správy. Kromě domácích přednášejících vystoupili na konferenci také zahraniční hosté, kteří se věnovali tématu „zelené“ legislativy a bioenergetiky v Německu.

Blok ReStEP zahájil člen projektového týmu, Ing. Leoš Gál, který představil filosofii projektu, popis principu aplikace a předvedl práci s interaktivní mapou. Svou prezentací na téma Využití ReStEP v územních energetických koncepcích navázala ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, Ing. Miroslava Knotková, která přiblížila testování metodiky interaktivní mapy ReStEP a její využití k navrhování energetických koncepcí. Do konce roku 2013 bude projektu ReStEP věnován ještě workshop Regionální energetická politika založená na mapě dostupných zdrojů, který se bude konat 4. prosince v Plzni.