Novinky

Představení projektu ReStEP v Kraji Vysočina

V pořadí již devátý workshop věnovaný představení projektu ReStEP proběhl 3. 6. 2014 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. Semináře se zúčastnilo celkem 11 posluchačů, především z Oddělení integrované prevence a EIA, z Odboru územního plánování a stavebního řádu a Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí.