Novinky

Představení projektu ReStEP v Jihomoravském kraji

Dne 11. 6. 2014 proběhl na Krajském úřadě Jihočeského kraje další z workshopů s cílem představení projektu Restep. Akce se zúčastnilo celkem 9 zástupců krajského úřadu, především z Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí. Po prezentaci samotné mapy proběhla praktická ukázka využití nástroje pro analýzu vybraného území v Jihočeském kraji.