Novinky

Představení projektu ReStEP v Královéhradeckém kraji

Poslední z workshopů představujících projekt ReStEP proběhl v pátek 27. 6. 2014 na krajském úřadě v Hradci Králové. Semináře se zúčastnilo celkem 10 posluchačů, především z Oddělení integrované prevence a EIA a Oddělení ochrany přírody a krajiny. V rámci praktické ukázky využití mapové aplikace bylo následně analyzováno vybrané území v Královéhradeckém kraji.