Novinky

Projekt ReStEP byl prezentován na workshopu v Budapešti

Projektový tým se zúčastnil workshopu pořádaného 13. listopadu 2014 maďarským Ministerstvem zahraničí a obchodu v rámci Priority 2 Podunajské strategie Cílem setkání bylo vytvoření projektové skupiny se zaměřením na oblast biomasy a jejího udržitelného využívání ve střední a východní Evropě. Zástupci RESTEPu zaujali svým konceptem posuzování obnovitelných zdrojů a jako jedni z mála zúčastněných se stali základními členy nově vznikajícího konsorcia.