Novinky

ReStEP pomáhá Pardubickému kraji

Projektový tým ReStEP se dohodl se zástupci Pardubického kraje, že na základě interaktivní mapy zdrojů připraví pro kraj podklady, které budou využitelné v rámci územní energetické koncepce. Práce na těchto výstupech započaly 20.9.2014 a měly by být hotové do poloviny října.

Společně bude nastavena parametrizace tak, aby naplňovala strategii kraje a podmínky, které jsou v daném území. K výsledným podkladům pak bude připojen odborný komentář. Pardubický kraj se tak stává pilotním územím, kde budou plně využity znalosti a celé datové zázemí, které byly získávány po tři roky trvání projektu, jenž 31.10.2014 končí.