Novinky

Závěrečná konference ReStEP

V úterý 21. 10. 2014 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze Závěrečná konference projektu ReStEP, kterou bylo symbolicky završeno tříleté projektové období.

Akce se zúčastnila přibližně padesátka posluchačů především ze státní správy a akademické sféry, ale také ze soukromého sektoru. V roli čestných hostů konference se představili Ing. Petr Kalaš, bývalý ministr životního prostředí a poradce současného ministra ŽP, Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí a Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Největší prostor byl nicméně věnován představení finální verze mapové aplikace IS RESTEP, včetně jejích doplňujících nástrojů, jako metodiky Regional Sources Assessment či internetové Encyklopedie ReStEP.
Konferenční den byl zakončen neformální odpolední diskuzí o tématech týkajících se využití hlavních výstupů, dalšího směřování projektu a jeho udržitelnosti.