Novinky

Představení RESTEPU v rámci energetického semináře

Členka konsorcia Ing. Lenka Zemková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) představila projekt RESTEP na semináři Energy Generation in Uses: Policy and Economics in Central Europe, který každoročně pořádá Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG). Seminář proběhl v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze dne 20. 11. 2017. Lenka Zemková zde nastínila cíle projektu a podrobně se ve své prezentaci zaměřila na Metodiku ke zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS, na které tým UJEP aktuálně pracuje.