Tiskové zprávy

Vývoj nástroje pro plánování a hodnocení obnovitelných zdrojů energie pokročil

První etapu na vývoji interaktivního nástroje pro plánování a posuzování projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie (OZE) má za sebou konsorcium výzkumníků projektu ReStEP. V uplynulých týdnech byla dokončena metodika pro zmapování dalších čtyřech zdrojů – větrná a sluneční energie a biomasa rychle rostoucích dřevin a lesních těžebních zbytků.

Tyto zdroje reprezentují velmi významný energetický potenciál České republiky. Kupříkladu u sluneční energie se hovoří o ekvivalentu 1 MW na jeden metr čtvereční za rok, z lesních těžebních zbytků je možné zase vyrobit více jak 9 milionů GJ energie a realizovatelný potenciál větrné energie na území našeho státu odpovídá 2 750 MW instalovaného výkonu. „Znalost potenciálu veškerých druhů obnovitelných zdrojů je jedna věc, jejich využití druhá,“ říká Leoš Gál jako hlavní odborný garant projektu a dodává: „My se snažíme o vývoj interaktivní mapy, která poskytne všem zájemcům přesné informace nejen o lokálních podmínkách těchto zdrojů, ale také o jejich optimálním využití a výběru vhodné technologie.“

Tým expertů nyní na základě připravené metodiky pro jednotlivé typy OZE sestavuje data z území České republiky a tvoří z nich mapové podklady, tzv. vrstvy. Ty pak budou implementovány v rámci interaktivního nástroje, který bude k dispozici v přehledné a jednoduše ovladatelné podobě na internetových stránkách. První verze bude uživatelům k dispozici v druhé polovině roku 2013.