Tiskové zprávy

Unikátní mapa zdrojů obohacena o nová data

Další mezník v práci na unikátním nástroji, který si klade za cíl snížit až o polovinu chybovost v posuzování projektů využívajících obnovitelné zdroje energie, byl splněn. Začátkem září byla totiž finalizována mapová vrstva věnovaná skládkám odpadů. Ta má klíčový význam pro vyjádření potenciálu využití skládkového plynu.

Pro naplnění této vrstvy bylo shromážděno téměř 200 sad strukturovaných datových záznamů podrobně popisujících stávající skládky v ČR. Vedle základních identifikačních údajů, dat o množství ukládaných odpadů a plnění celkových kapacit jednotlivých skládek, byla hlavní pozornost zaměřena na využívání skládkových plynů a stávávající instalovaný výkon jednotlivých lokalit. Datová vrstva byla následně implementována do jednotné struktury nástroje a zanesena dle GPS souřadnic.

Ke stanovení energetického potenciálu skládkového plynu byl přizván také Jan Štambaský, člen představenstva Evropské bioplynové asociace. „Spolu s dalšími kolegy z řešitelského týmu jsme navrhli model pro číselné vyjádření energetického potenciálu, díky tomu umožní interaktivní mapa stanovit další část z celkového energetického potenciálu obnovitelných zdrojů energie v daném území“, popisuje Štambaský a dodává: „Potenciál skládkového plynu v České republice, vzhledem k dlouhodobému trendu odstraňování odpadů skládkováním v minulých 20 letech, existuje a jeho využití může přinášet značné energetické úspory.“