Tiskové zprávy

Průzkum odhalil nedostatky v informovanosti o podmínkách pro OZE

Nedávný průzkum provedený sdružením CZ Biom v rámci projektu ReStEP poukázal na závažné nedostatky v přístupu a informovanosti odborné veřejnosti v oblasti přípravy a plánování projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Analýza proběhla na vzorku respondentů složených ze zástupců odborné veřejnosti, investorů, pracovníků v energetice a státní správě, z nichž téměř většina (95 %) odpověděla záporně na otázku, zda má dostatek informací pro přípravu projektů OZE.

Podobně vysoké procento odpovědí bylo zaznamenáno také u otázky směřující na lokalizaci těchto projektů. Podle dotazovaných chybí informace zejména u umísťování vzhledem k disponibilní půdě (88 %) či konkurenci u paliva (81 %). O něco lépe je hodnocen přístup k informacím ve vztahu ke kapacitě místních sítí – zde tyto data chybí 63 % respondentů.

Téměř shodně byly zodpovězeny otázky týkající se dostupnosti informací pro přípravu krajských a obecních energetických koncepcí. Relevantní data dle dotázaných jsou zásadně nedostatečná – u obcí tak reagovalo dokonce 97 %.

“Získaná zpětná vazba nás ani moc nepřekvapila, o nedostatečné datové základně pro rozhodování v této oblasti víme již dlouho, a proto se také snažíme o vývoj komplexního nástroje – interaktivní mapy, která všem zájemcům umožní jednoduchý přístup k informacím potřebných pro hladké plánování a přípravu těchto projektů”, říká Vladimír Stupavský ze sdružení CZ Biom.

Realizátoři průzkumu se také respondentů dotázali, na jaký typ obnovitelného zdroje by se měla mapa zaměřit především. Podle předpokladů dosáhla nejvyššího počtu hlasů biomasa těsně následovaná názorem, že mapa by se měla zabývat shodně všemi druhy OZE. Na dalších místech pak účastníci preferovali energii solární, vodní, větrnou a geotermální.