Tiskové zprávy

Metodologie ReStEP/RSA

V rámci řešení projektu ReStEP byla vytvořena nová metodika systému Regional Sources Assessment „ Metodologie posuzování místních obnovitelných a druhotných zdrojů“, jako základ jedné z možností praktického využití interaktivní mapy.

Předmětem metodiky je posuzování regionálních zdrojů a místních podmínek pro jejich energetické a materiálové využití, tzv. Regional Sources Assessment a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

Účelem aplikace RSA je docílit efektivního využití obnovitelných a dalších zdrojů, které tvoří jedno ze základních bohatství obcí, měst a regionů. Procesem RSA se získá objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů.

Analýza RSA ošetřuje také úzká místa a slabiny oboru například vůči energetickým soustavám (zajištění stability přenosové soustavy, energetická bezpečnost a soběstačnost), teplárenství či půdnímu fondu (potravinová bezpečnost). Je možné ji doplnit o technologická řešení a posuzování jejich vhodnosti pro danou lokalitu, včetně ekonomických informací, analýz a modelů potřebných pro objektivní znalostní rozhodování.

RSA zahrnuje technologické nástroje (např. ReStEP) pro rozhodování v oblasti nakládání s přírodními a druhotnými zdroji, a to jak na úrovni veřejné správy, tak na úrovni podnikatelské. Jeho základními prvky jsou hardware, softwarové báze, datové soubory, telekomunikační prvky, výstupní a prezentační zařízení. Výstupem RSA jsou primárně specializované mapy doplněné analytickým a prezentačním aparátem, jejichž obsahem je hodnocení lokálních a regionálních zdrojů, jejich aktuální využití, potenciál a vliv nových projektů na aktuální stav zdrojů a jejich efektivní využívání.

Postup zpracování RSA za pomoci nástroje ReStEP.