Tiskové zprávy

Kraje mají zájem o efektivní výstavbu a provoz OZE

Již druhé setkání se zástupci krajů absolvovali experti z týmu pracujícího na projektu ReStEP. Navázali tak na Letter of Intent, který Asociace krajů vydala na počátku roku 2011 a v němž vyjadřuje svůj zájem o průběh a výstupy projektu. Aktuálně byly principy interaktivní mapy a její potenciál pro strategické a územní plánování regionů prezentovány na komisi pro životní prostředí Asociace krajů ČR na konci června.

Základním problémem, který zazníval v diskusi k předložené prezentaci, je malá účinnost nástrojů, jež mají nyní kraje k regulaci výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nerovnoměrná koncentrace, zbytečné přetěžování sítí, negativní reakce obyvatel, nesystematičnost rozvoje oboru v regionálním měřítku, to všechno trápí představitele krajské správy. Stejně tak chybí komunikace obcí v rámci regionu na toto téma i argumentační aparát pro obce, díky němuž bude moci zdůvodnit své stanovisko (ať už pozitivní nebo negativní) k novým záměrům OZE.

Podle některých ohlasů má ReStEP a interaktivní mapa zdrojů velmi významný potenciál zejména v oblasti územních energetických koncepcí a regionálních strategií. „Rádi bychom interaktivní mapu a její výstupy využili jako základ naší budoucí krajské energetické koncepce“, tvrdí Petr Smutný, radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí. „Chceme totiž koncepci, která reálně zohledňuje naši situaci a dává nám podklady a směr k budoucí energetické soběstačnosti kraje“, upřesňuje Smutný. Roli ReStEP pro regionální energetické strategie potvrzuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které uvažuje o využití nástroje při realizaci Státní energetické koncepce na úrovni krajů.