Tiskové zprávy

Evropské know-how pro regiony

Ne každý podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) přináší životnímu prostředí jednoznačné klady. Když pomineme hektary solárních panelů na orné půdě, mohou být nebezpečím pro půdu nebo biodiverzitu zejména OZE pracující s biomasou. Stále se zvyšující požadavky na biomasu pro energii a paliva znamenají intenzivnější pěstování biomasy založené často na monokulturách, čímž výrazně roste riziko dalšího omezování biodiverzity a snižování kvality již nyní poškozeného půdního fondu ČR.

I to je jeden z důvodů, proč za podpory evropského programu Life vznikl informační systém RESTEP (www.restep.cz), který umožní uživateli získat komplexní pohled, nastavit správné parametry regulace pro vybrané území, vyjádřit se k investičnímu záměru z pohledu přírodních zdrojů a infrastruktury, případně nabídnout alternativy (ať už co do umístění nebo typu zdroje). Tématem se zabývala také závěrečná konference projektu, která proběhla 21.10.2014 v areálu České zemědělské univerzity v Praze.

O informační systém RESTEP projevily zájem kraje. Například Pardubický kraj zahrne výstupy RESTEP do podkladů při tvorbě územní energetické koncepce, Energetická agentura Zlínského kraje pak hledá návaznost tohoto systému na svoji jednotnou digitální mapu a další zdroje dat pro rozhodování krajských úředníků a zastupitelů. Know-how týmu autorů pak chce využít nadnárodní Podunajský region, který sahá od Německa až po Bulharsko a zahrnuje 14 evropských států.

Kontakt: Ing. Lukáš Pacek, Ph.D., projektový manažer – pacek@af.czu.cz,  tel. 775 142 181