Tiskové zprávy

Budou ještě vznikat obnovitelné zdroje energie?

Česká vláda již několik měsíců pracuje na úplném zastavení provozní podpory pro obnovitelné zdroje energie. Poslala do legislativního procesu tzv. malou novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která tento záměr (až na výjimky) realizuje.

Po schválení „malé“ novely Poslaneckou sněmovnou ještě před jejím rozpuštěním, je nyní na řadě senát. Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Ústavně-právnímu výboru. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 13. schůze Senátu, jež začíná 12. 9. 2013, jako bod č. 15.

Ke schválení byla předložena velmi strohá verze budoucí dotační politiky, kdy od 1.1.2014 mohou podporu očekávat z nově postavených OZE jen malé vodní elektrárny do 10 MW. Naopak, zdroje vlastněné společnostmi s anonymními vlastníky přijdou i o stávající podporu, stejně tak jako některé další podporované způsoby výroby energií. Dostavět bude možné jen vyjmenované typy zdrojů s již získanou autorizací či stavebním povolením. Mezi nimi však nejsou ani bioplynové stanice ani solární energetika.

Není pravděpodobné, že by Senát předlohu měnil nebo prezident vetoval, můžeme tedy očekávat prudké ochabnutí rozvoje celého oboru počínaje Novým rokem. Pro projekt ReStEP to znamená určitou komplikaci a odložení praktických dopadů vyvinuté metodiky a interaktivní mapy místních zdrojů na velké projekty, včetně ověřování na konkrétních investicích. Uplatnění však bude možné u malých zdrojů, které nebudou žádat o dotaci, a hlavně v perspektivě několika dalších let, kdy určitě k určité obnově podpory OZE opět dojde. ReStEP pak bude objektivní platformou pro posouzení efektivity navrhovaných záměrů.