Tiskové zprávy

Aplikovaný výzkum je bez peněz

Výzkumné aktivity na bázi projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které spoléhají na zdroje z programu Alfa Technologické agentury ČR, vyjdou nejspíše naprázdno.

Jak se zmínil místopředseda TAČR, Ing. Miroslav Janeček, je připravována 4. výzva programu Alfa na říjen 2013, ale není pro ni zajištěno financování. Rada pro výzkum, vývoj a inovace dává přednost jiným typům výzkumných aktivit a jejich financování, zejména pak formou institucionální podpory. Pokud se vláda nerozhodne přesunout do rozpočtu TAČR zhruba 0,5 mld. Kč, výzva nebude otevřena.

Absence programu Alfa, resp. dalších, nově připravovaných programů TAČR, které jsou rovněž zatím bez zdrojů, se výrazně projeví i v aktivitách navázaných na projekt ReStEP. „Networkingové aktivity jsou sice naplňovány dle zadání, předpokládali jsme však, že budou bohatší o aplikace vycházející ze shromážděné datové základny a rozšiřující interaktivní mapu“, říká Jan Matějka ze společnosti ECO trend Research centre s.r.o., která má networking na starosti. „ Velké starosti mají i partnerské technologické platformy, jež jsou na dotačních programech pro aplikovaný výzkum závislé i vzhledem k závazným ukazatelům vůči agentuře CzechInvest. Proto by bylo velmi žádoucí, aby odpovědní činitelé dokázali usnesení vlády k programům TAČR naplnit také po finanční stránce.“