Novinky

Prezentace projektu ReStEP na výroční konferenci LIFE+

Zástupci řešitelského týmu projektu ReStEP nastínili při dvacetiletém výročí finančního nástroje LIFE+ vize, jak posunout efektivitu projektů využívajících OZE dál. Na akci uspořádané Moravskoslezským krajem v Ostravě prezentovali cíle projektu ReStEP – Interaktivní mapy obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Mezi účastníky konference k 20. výročí programu LIFE+ se objevila i řada dalších českých i zahraničních odborníků, zástupci Ministerstva životního prostředí, Moravskoslezského kraje a institucí zabývajících se ochranou přírody.

Program LIFE+ je nástroj Evropské unie, s jehož pomocí se poskytují finanční prostředky na projekty v oblasti životního prostředí. Mohou je získat veřejné instituce i soukromé subjekty. V současnosti jsou způsobilé pouze výdaje v rámci členských zemí Evropské unie, v budoucnosti však bude rovněž možná účast některých dalších zemí.

Do programu LIFE+ patří i projekt ReStEP. Ten si klade ambiciózní cíl snížit počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %. Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.