Novinky

Memorandum o spolupráci mezi konsorciem projektu ReStEP a Energetickou agenturou Zlínského kraje

Česká zemědělská univerzita reprezentující Konsorcium projektu ReStEPa Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) podepsaly Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a výměně informací v mezinárodních projektech ReStEP (Regional Sustainable Energy policy – Regionální udržitelná energetická politika) a CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts – Zavádění územních energetických koncepcí).

Předmětem memoranda je vzájemná spolupráce v oblasti přípravy společných dokumentů a metodologií jako jsou analýzy možného rozvoje OZE, využití nástrojů ReStEP a Regional Sources Assessmentu při tvorbě územních energetických koncepcí, navázání databáze ReStEP na stávající datové struktury Zlínského kraje, při tvorbě strategických dokumentů, při využití stávajícího podnikatelského potenciálu možných investorů a výrobců na území Zlínského kraje a přípravě investičních záměrů směřujících k danému cíli, kterým je podpora energetické soběstačnosti, zaměstnanosti, rozvoje venkova a turistiky a ke zlepšení stavu ovzduší, a to v dlouhodobém horizontu.