englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Projektový tým RESTEP pracuje na tvorbě nového modulu Ekonomika

( 15.2.2017 )

Projektový návrh s názvem ""Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy" byl i přes velkou konkurenci vybrán a podpořen Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV).

Hlavním cílem projektu, na kterém v současnosti zahajujeme práci, je vývoj nástroje a vhodných metod pro zohlednění ekonomických aspektů v rámci strategických a rozhodovacích procesů především veřejné správy na národní i regionální úrovni vedoucí k udržitelnému energetickému využití zemědělské biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy.

V rámci řešení projektu, který v těchto dnech zahajujeme, bude navržena a testována metodika zohlednění vybraných ekonomických aspektů (nákladů, výnosů, externalit, ekosystémových služeb, apod.) v rozhodovacích procesech veřejné správy na různých úrovních ve vztahu k energetickému využití biomasy. Nástrojem pro vyhodnocení různých scénářů z pohledu uvedených aspektů bude Modul EKONOMIKA, který významně rozšíří funkcionalitu IS RESTEP.

Máme radost z toho, že náš tým se v rámci tohoto projektu rozrostl o Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně

login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí