Seminář Praktické využívání obnovitelných zdrojů

Datum: 4.9.2012

Místo konání: Znojmo

Člen projektového týmu ReStEP Ing. Vladimír Stupavský (CZ Biom) vystoupí na semináři věnující se využívání biomasy v malých a středních zdrojích a surovinové i legislativní základně pro rozvoj tohoto odvětví.

Seminář je konán pod záštitou Společnosti znalců a poradců v lesnictví a myslivosti ve spolupráci se společností DŘEVO – PRODUKT SV a Institutem pro regionální spolupráci.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

4. 9. 2012, sídlo společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, Znojmo

Prezentace projektu ReStEP na konferenci OZE 2012

Začátek: 25.4.2012

Konec: 27.4.2012

Místo konání: Kouty nad Desnou

V rámci třetího ročníku konference OZE 2012 – Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie vystoupí s dvěma příspěvky týkající se projektu ReStEP členové projektového týmu Ing. Ivan Novotný (VÚMOP) s přednáškou „Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR“ a Ing. Leoš Gál (VÚMOP) s přednáškou „Směřování OZE v budoucnosti„.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

25. až 27. dubna 2012, Kouty nad Desnou.


Hlavními tématy konference jsou:

– větrná, vodní a geotermální energie
– energeticky úsporná opatření
– alternativní paliva
– tepelná čerpadla
– biomasa a bioplyn
– palivové články
– jaderná fúze
– fotovoltaika
– kogenerace
– smart grid

Představení projektu ReStEP a jeho využití při navrhování nových obnovitelných zdrojů energie

Datum: 28.3.2012

Místo konání: MŽP - Praha

Workshop je určen pro odborníky z oblasti ochrany vod, revitalizace vodních toků a experty na MVE.

Workshop je součástí projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) řešeného konsorciem vedeným Českou zemědělskou univerzitou a spolufinancovaného z evropského programu LIFE+.

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ:

28. březen 2012, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

PROGRAM:

I. Představení projektu ReStEP a nastínění problematiky workshopu

1. Ing. Leoš Gál, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
– OZE na regionální úrovní – Interaktivní mapa – pozice MVE
– Defra a přístup UK k MVE
– potenciál mini, mikro, piko hydro potenciálu -mapování v UK
– možnosti  mapování potenciálu v ČR VÚV TGM
– nová technická řešení MVE a vlivy na životní prostředí

2. Mgr. Aleš Zbořil, VÚV T. G. Masaryka, Praha
– možnosti VÚV v oblasti zmapování potenciálu MVE

3. Mgr. Jan Dušek, Daphne
– pohled ochrany přírody při aplikacích MVE

II. Diskuse workshopu

Témata:
– definování bariér v oblasti implemetace MVE
– implementace ochrany přírody do interaktivní mapy (kritéria ochrany přírody)
– možnosti kooperace s DEFRA
– možnosti kooperace s MŽP Rakouska

Cílem workshopu je projednat možnosti využití malých vodních elektráren jako potenciálních zdrojů obnovitelné energie. Získat zkušenosti a názory účastníků s procesem výstavby nových obnovitelných zdrojů energie (od prvního návrhu po zprovoznění) a využít je pro nastavení metodického a softwarového nástroje pro zlepšení aktuálního stavu a při jeho zavádění do praxe ve veřejné správě.


Projekt ReStEP si klade za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.

Účast je pro zájemce zdarma. Pro potvrzení účasti prosím zašlete e-mail na adresu: pavel.gruntorad@mzp.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte: „A6 WS4“.

Těšíme na setkání s Vámi!

Identifikace kritických míst a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových obnovitelných zdrojů energie III

Datum: 26.1.2012

Čas: 13:00 - 16:00

Místo konání: MŽP - Praha

Workshop na MŽP v Praze je určen pro zástupce státní správy, samospráv a správců energetických sítí.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

26. ledna 2012, 13:00 – 16:00, Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 – Vršovice

Cílem workshopu je získat zkušenosti a názory účastníků s procesem výstavby nových obnovitelných zdrojů energie (od prvního návrhu po zprovoznění) a využít je pro nastavení metodického a softwarového nástroje pro zlepšení aktuálního stavu a při jeho zavádění do praxe ve veřejné správě.

Projekt ReStEP si klade za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.

Účast je pro účastníky zdarma.

Pro potvrzení účasti prosím zašlete e-mail na adresu manhal@ecotrend.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte: „A6 WS3“.

Těšíme na setkání s Vámi při této příležitosti!

POŘADATEL:

ECO trend Research centre, s.r.o.

Identifikace kritických míst a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových obnovitelných zdrojů energie II

Datum: 24.1.2012

Čas: 13:00 - 16:00

Místo konání: MŽP - Praha

Workshop na MŽP v Praze je určen pro zástupce státní správy, samospráv a správců energetických sítí.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

24. ledna 2012, 13:00 – 16:00, Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 – Vršovice

Cílem workshopu je získat zkušenosti a názory účastníků s procesem výstavby nových obnovitelných zdrojů energie (od prvního návrhu po zprovoznění) a využít je pro nastavení metodického a softwarového nástroje pro zlepšení aktuálního stavu a při jeho zavádění do praxe ve veřejné správě.

Projekt ReStEP si klade za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.

Účast je pro účastníky zdarma.

Pro potvrzení účasti prosím zašlete e-mail na adresu manhal@ecotrend.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte: „A6 WS2“.

Těšíme na setkání s Vámi při této příležitosti!

POŘADATEL:

ECO trend Research centre, s.r.o.

Identifikace kritických míst a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových obnovitelných zdrojů energie

Datum: 24.1.2012

Místo konání: MŽP - Praha

Workshop na MŽP v Praze je určen pro zástupce sféry výzkumu a vývoje z oblasti OZE

Identifikace kritických míst a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových obnovitelných zdrojů energie I

Datum: 19.1.2012

Čas: 13:00 - 16:00

Místo konání: ČZU - Praha

Workshop na ČZU v Praze je určen pro zástupce investorů, podnikatelů, projektantů z oblasti OZE.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

19. ledna 2012, 13:00 – 16:00, Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 – Vršovice

Cílem workshopu je získat zkušenosti a názory účastníků s procesem výstavby nových obnovitelných zdrojů energie (od prvního návrhu po zprovoznění) a využít je pro nastavení metodického a softwarového nástroje pro zlepšení aktuálního stavu a při jeho zavádění do praxe ve veřejné správě.

Projekt ReStEP si klade za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.

Účast je pro účastníky zdarma.

Pro potvrzení účasti prosím zašlete e-mail na adresu manhal@ecotrend.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte: „A6 WS1“.

Těšíme na setkání s Vámi při této příležitosti!

POŘADATEL:

ECO trend Research centre, s.r.o.