Konference Bioenergie 2014

Datum: 18.2.2014

Místo konání: Praha

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

18. února 2014, hotel Park Inn, Praha V polovině února proběhne v Praze již jedenáctý ročník konference Bioenergie 2014. Nový zákon o podporovaných zdrojích energie zkomplikoval podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů a výroba energie a tepla z biomasy a bioplynu není výjimkou. Novým instalacím bioplynových stanic již nebude uznána podpora a biomasa zažije také útlum. Co bude zákon znamenat pro sektor bioenergií? Začne nová vláda připravovat nový zákon o OZE? Je pro obce a firmy ekonomické přejít z plynového vytápění na vytápění biomasou? Bude stavba některých typů bioplynových stanic stále rentabilní? Jak se zlepšila ekonomika pěstování RRD za posledních pár let? Jak se vyvíjí trh s peletami a dřevní štěpkou u nás a v Evropě? Na tyto a řadu dalších otázek se budou snažit řečníci hledat odpověď.

Na programu konference je kromě jiného přednáška Luboše Nobilise z ECO trend Research centre s názvem ReStEP – interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice. Důraz bude kladen především na praktické využití výsledků projektu pro podnikatelskou sféru a veřejnou správu. V rámci konference proběhne také teoretický workshop k metodice Regional Sources Assessment a interaktivní mapě s ukázkami funkčnosti této mapy a výstupů ReStEP pro konkrétní zájemce.

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ ZDE

Workshop Regionální energetická politika založená na mapě dostupných zdrojů

Datum: 4.12.2013

Místo konání: Plzeň

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje pořádá seminář o projektu RESTEP pro starosty, zástupce samosprávy a podnikatelskou veřejnost.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

20. listopadu 2013, Plzeň

PROGRAM:

1. Ing. Jan Matějka, ECO trend
Stávající stav OZE v ČR a konflikty
Závazek ČR a problémy výstavby OZE
Národní akční plán OZE a výzkum

2. Ing. Leoš Gál, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Komplexnost problematiky OZE a konsekventní souvztažnosti (biodiverzita, iLUC, GLADA, EIA, …)

3. Ing. Vladimír Papaj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Představení interaktivní mapy RESTEP

4. Ing. Jan Matějka, ECO trend; Ing. Leoš Gál, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Jak dále s OZE?! Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných zdrojů (územní plány a energetické koncepce)

5. Diskuze

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Marcel Gondorčín
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
gondorcin@rhkpk.cz
tel.: +420 377 322 817
mob.: +420 724 613 092

POŘADATEL:

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
www.rhkpk.cz

Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013

Datum: 26.11.2013

Místo konání: Praha 6 - Suchdol

České sdružení pro biomasu pořádá 26. listopadu 2013 na pražské ČZU ve spolupráci s projektem ReStEP a za účasti významných expertů, odborníků a kapacit v oboru již osmnáctý ročník konference BIOMASA & ENERGETIKA.

Návštěvníci se mohou těšit na specializované přednášky a prezentace věnované biomase, energetice, obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, bioplynovým stanicím, peletám, rychle rostoucím dřevinám a dalším souvisejícím tématům.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

26. listopadu 2013, Česká zemědělská univerzita, Praha 6 – Suchdol

Konference BIOMASA & ENERGETIKA má dlouholetou tradici a k té patří také významní řečníci. V předchozích letech na pódiu vystoupili například bývalý premiér ČR Mirek Topolánek, bývalý místopředseda vlády Martin Bursík, viceprezident Agrární komory Bohumil Belada či Martin Kubů ze společnosti Agrofert.

Na konferenci budou zastoupeny všechny instituce a organizace, které mají co dočinění s energetickým využitím biomasy. Díky tomu je BIOMASA & ENERGETIKA 2013 nejvýznamnější událostí roku.

Projekt ReStEP – Regional Sustainable Environmental Policy – má za cíl vytvořit první ucelený systémový nástroj hodnocení či projektování obnovitelných zdrojů energie na bázi interaktivní mapy. Rozsáhlé databázové soubory umožní pro vybranou oblast vyčíslit reálný potenciál OZE s důrazem na ochranu ŽP, půdního fondu a udržitelný rozvoj.

Projektu ReStEP bude věnován první odpolední blok konference Biomasa & Energetika. V jeho průběhu budou prezentovány výsledky projektu, metodika hodnocení OZE a ukázky praktické aplikace interaktivní mapy.

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ ZDE

POŘADATEL:

CZ Biom

Seminář o vytápění obecních objektů vlastním palivem z obecních pozemků – Žlutice

Datum: 15.10.2013

Místo konání: Žlutice

Bioenergetika pro obce, pěstování rychlerostoucích dřevin a dotační politika.

Seminář o vytápění obecních objektů vlastním palivem z obecních pozemků je pořádán pro zástupce místních samospráv a úřadů a vedle aktuálních informací z oboru poskytne také možnost praktických ukázek z plantáží, mechanizace a zpracování biomasy.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

15. října 2013, Žlutice Časový harmonogram semináře: Registrace 10.00–11.00, zahájení v 11.00, oběd 13.00, předpokládaný konec 16.00 hod.

PROGRAM:

– Možnosti využití RRD v ČR
– Možnosti odbytu RRD
– Legislativa pěstování RRD
– Prohlídka plantáží a mechanizace pro pěstování i zpracování dřeva na topení (praktická ukázka)
– Ukázka mechanizace: sázecí stroj, mechanizace na údržbu plantáže, zpracování dřeva štěpkovači, drtiči, pařezový vrták na likvidaci plantáže
– Ekonomika výroby vlastní štěpky/palivového dřeva pro samovýrobu
– Dotační politika
– Technologie pěstování
– Využití vlastní štěpky v automatických kotlích k vytápění obecních budov

 

Přednášející:
Ing. Jan Habart, PhD., Česká zemědělská univerzita, CZ Biom (nepotvrzen)
Mgr. Jiří Rojek, ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Mgr. Jan Saglena, Bečkov, s.r.o.
Ing. Stanislav Václavek, DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Ing. Jan Weger, PhD., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
zástupce orgánu ochrany přírody (MěÚ)

POŘADATEL:

Město Žlutice

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ ZDE

Konference na téma „Výstavba a provoz bioplynových stanic“

Začátek: 10.10.2013

Konec: 11.10.2013

Místo konání: Třeboň

V Třeboni proběhne začátkem října již XIII. ročník největší odborné konference o bioplynu v České republice. Přednášet budou odborníci a zástupci státní správy i veřejného sektoru. První den konference vystoupí také člen projektového týmu ReStEP Jan Matějka (Česká bioplynová asociace, ECO trend Research centre) se svou přednáškou představující interaktivní mapu projektu ReStEP, která by měla sloužit jako strategický a rozhodovací nástroj v oblasti využívání obnovitelných zdrojů a především biomasy pro investory i veřejnou správu.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

10. – 11. října 2013, lázně Aurora, Třeboň

Témata letošního ročníku:
– aktuální vývoj legislativy a její výklad a dopady
– zvýšení energetické a ekonomické efektivity bioplynových stanic, udržitelnost provozu
– využití tepelné energie, příprava a zpracování substrátů
– příklady realizace zajímavých projektů v
– oblasti bioplynu

Konference je určena pro:
– provozovatele bioplynových stanic
– investory, projektanty a dodavatele technologií
– pracovníky státních orgánů
– pracovníky regionální a místní správy
– vysoké školy a výzkumné ústavy
– poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Odborný garant konference: Prof. Michal Dohányos, VŠCHT

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ ZDE

Workshop: Pěstování topolů a vrb pro samozásobitele

Datum: 15.6.2013

Místo konání: Bernartice - Trutnov

Výroba palivového dřeva z rychlerostoucích dřevin pro topení ve vlastní domácnosti.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

15. června 2013, Penzion Zátiší, Bernartice 270, 542 04 (Trutnov)

Seminář je zaměřený na samozásobitele a možnost výroby palivového dřeva (štěpky) z rychle rostoucích dřevin pro topení ve vlastní domácnosti. Vedle aktuálních informací z oboru seminář poskytne i možnost praktické ukázky plantáží, mechanizace a zpracování biomasy.

PROGRAM:

– Možnosti využití RRD v ČR
– Možnosti odbytu RRD
– Legislativa pěstování RRD
– Prohlídka plantáží a mechanizace pro pěstování i zpracování dřeva na topení (praktická ukázka)
– Ekonomika výroby polen z RRD
– Dotační politika
– Technologie pěstování
– Využití topolových polen ve zplynovacích kotlích pro domácnosti (ukázka kotle v akci)
– Využití vlastní štěpky v automatických kotlích pro domácnosti Součástí semináře bude prohlídka plantáží a ukázka mechanizace pro výsadbu, pěstování, údržbu i zpracování dřeva na topení (praktická ukázka).

 

Přednášející:

Ing. Jan Habart, PhD., Česká zemědělská univerzita, CZ Biom
Mgr. Jiří Rojek, ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Mgr. Jan Saglena, Bečkov, s.r.o.
Ing. Stanislav Václavek, DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Ing. Jan Weger, PhD., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
zástupce orgánu ochrany přírody (MěÚ)

Více podrobností o akci a možnostech přihlášení zde nebo zde.

POŘADATEL:

Bečkov, s.r.o., CZ Biom

Workshop: Pěstování topolů a vrb na zemědělské půdě pro energetické a průmyslové využití

Datum: 3.4.2013

Místo konání: Průhonice - Praha

Seminář určený zemědělcům a vlastníkům půdy.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

3. dubna 2013, VÚKOZ, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

KONTAKTNÍ OSOBA:

Jana Jobbiková, jobbikova@vukoz.cz

PROGRAM SEMINÁŘE:

09.00–10.00 Registrace

10.00–12.00 Odborný program
Ing. Jiří Trnka, CZ Biom
Aktivity CZ Biom podporující rozvoj rychle rostoucích dřevin (RRD) v ČR, Sekce cíleně pěstované biomasy
zástupce MŽP ČR
Činnost Ministerstva životního prostředí v oblasti podpory RRD
zástupce MZe ČR
Činnost Ministerstva zemědělství v oblasti podpory RRD
Přestávka na kávu
Mgr. Jan Saglena, Bečkov, s.r.o.
Současné možnosti využití suroviny z RRD v ČR
zástupce energetického zdroje
Využití štěpky v teplárnách a/nebo elektrárnách
12.15–13.00 Oběd
13.00–14.00 Odborný program
Ing. Jan Weger, PhD., VÚKOZ, v.v.i.
Výsledky výzkumu vrb a topolů na zemědělské půdě včetně legislativy ochrany přírody a půdy
Mgr. Jan Saglena, Bečkov, s.r.o.
Pěstování topolů a vrb pro energetické využití – postupy, odrůdy, mechanizace, chemická ochrana
14.00–15.30 Prohlídka pokusných porostů vrb a topolů VÚKOZ, v.v.i. (příprava půdy, výsadba, odplevelování),
ukázka sklizně rychle rostoucích dřevin

15.30–16.00 Diskuze a závěr

Registrace je možná přiloženou návratkou nebo online na www.beckov.cz.

Registrační poplatek 300 Kč zahrnuje účast na semináři, občerstvení a oběd. Bude uhrazen v hotovosti na místě.

Bližší informace ke všem seminářům najdete na stránkách jednotlivých pořádajících organizací:

www.beckov.cz www.vukoz.cz www.e-massa.cz www.biom.cz

POŘADATEL:

Bečkov, s.r.o., VÚKOZ, v.v.i., e-massa, a.s., CZ Biom

Workshop: Pěstování rychle rostoucích dřevin

Datum: 28.2.2013

Místo konání: Hlavatce - Tábor

Seminář určený zemědělcům a vlastníkům půdy

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ:

28. února 2013, Hlavatce (Tábor)

PROGRAM SEMINÁŘE:

09.00–10.00 Registrace
10.00–12.00 Odborný program
Ing. Jiří Trnka, CZ Biom
Aktivity CZ Biom podporující rozvoj RRD v ČR, Sekce cíleně pěstované biomasy
Ing. Norbert Buchta, MŽP ČR
Činnost Ministerstva životního prostředí v oblasti podpory rychle rostoucích dřevin (RRD)
Ing. Tereza Musilová, MZe ČR
Činnost Ministerstva zemědělství v oblasti podpory RRD
Mgr. Jan Saglena, Bečkov
Současné možnosti využití suroviny z RRD v ČR
Ivo Horálek, Agrotec
Prezentace sklizně RRD sklízecí řezačkou New Holland FR se speciálním adaptérem (bez praktické ukázky)
12.00–13.00 Oběd
13.00–15.00 Odborný program
Ing. Jan Weger, PhD., VÚKOZ, v.v.i.
Výsledky výzkumu vrb a topolů na zemědělské půdě včetně legislativy ochrany přírody a půdy
Mgr. Jan Saglena, Bečkov
Pěstování topolů a vrb pro energetické využití – postupy, odrůdy, mechanizace, chemická ochrana
Ing. Jaroslav Hampl, Eurofarms
Pohled velkého zemědělského podniku na RRD, perspektiva a potenciál
15.00 Exkurze: Pro zájemce semináře návštěva plantáže 12ha pole s 1-3 letým obmýtím v Komárově

POŘADATEL:

e. massa a.s., CZ BIOM

Využití sluneční a větrné energie v podmínkách České republiky

Datum: 18.10.2012

Místo konání: Sněmovní 7, Praha 1

Zveme Vás na odborný workshop v rámci projektu ReStEP, který se bude věnovat problematice sluneční a větrné energie v podmínkách ČR.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

18.10.2012, Sněmovní 7, Praha 1

Workshop: Efektivní využití biomasy – kam směřujeme?

Datum: 19.9.2012

Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Praha 9 - Letňany

V rámci mezinárodního veletrhu FOR THERM bude zařazeno pásmo přednášek a workshop s názvem: Efektivní využití biomasy – kam směřujeme?

Workshop pořádá CZ Biom a bude obsahovat i informace z postupu prací a dílčích výsledků z projektu ReStEP.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

19. září 2012, PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany

PROGRAM:

Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta
Kotle na biomasu a vytápění peletami: nabídka technologií a cenové možnosti. Bude dost pelet?

Tomáš Šimek, Verner
Trendy vytápění v novostavbách a spalování agropaliv

Marek Řebíček, CDP
Výroba a distribuce dřevěných pelet v ČR, spolupráce výrobců pelet s municipalitou

Ctirad Bryol, Ponast
Kotle na pelety – výkonnostní a emisní parametry kotlů do výkonu 100 kWa příklady instalací peletových kotlů v kaskádách

Schiedel
Spojení moderních komínových systémů s kotli a kamny na dřevo a pelety

Martin Černý, Biomac
Kvalita pelet, světlé vs. tmavé pelety, vývoj cen

Alice Kotlánová, TUV Nord
Nové evropské normy na tuhá biopaliva, certifikace a zkoušky paliv

POŘADATEL:

Klastr Česká peleta

VÍCE INFORMACÍ ZDE