englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Partneři

Nositel projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol
www.czu.cz
O projektu

Úloha v projektu
- administrace, projektový management
- produkce na orné půdě a TTP
- energetický potenciál zemědělské půdy
- RRD, energetické byliny
- potravinová bezpečnost


Projektový partner

CZ Biom - České sdružení pro biomasu
U Čtyř domů 1201/3
140 00 Praha 4
www.biom.cz
www.czbiom.cz
O projektu

Úloha v projektu
- oblast technologií pro využití biomasy
- mapování stávajících zdrojů OZE
- zpracování jatečného odpadu
- centrální zásobování teplem
- geotermální energie


Projektový partner

ECO trend Research centre, s.r.o.
Na dolinách 128/36
147 00 Praha 4
www.ecotrend.cz
O projektu

Úloha v projektu
- oblast energeticky využitelných odpadů, jejich toků logistiky (skládky odpadů, ČOV)
- mapování stávajících zdrojů OZE
- soběstačnost regionů
- medializace projektu
- PR aktivity - semináře, workshopy


Projektový partner

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav
www.vumop.cz
O projektu

Úloha v projektu
- technický garant interaktivní mapy
- systémy GIS
- SW nástroje
- ochranná pásma, chráněná území a LCA
- řízení rizik pěstování biomasy - biodiverzita, degradace půdy
- ochrana biodiverzity


Projektový partner

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10
www.mzp.cz
O projektu

Úloha v projektu
- interní monitoring
- koordinace PR aktivit

login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí