Novinky

Životní cyklus hovoří pro obnovitelné zdroje

V rámci zpracování dílčího úkolu projektu ReStEP byla částečně zodpovězena dlouhodobě aktuální otázka skutečného vlivu technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na životní prostředí. Zpracováním posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) těchto technologií byly získány výsledky, které lze porovnat s environmentálními dopady energetického mixu ČR. Více informací naleznete přímo v uvedeném článku Článek byl uveřejněn v časopisu Energie 21 (1/2013).