Tiskové zprávy

Evropské know-how pro regiony

Ne každý podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) přináší životnímu prostředí jednoznačné klady. Když pomineme hektary solárních panelů na orné půdě, mohou být nebezpečím pro půdu nebo biodiverzitu zejména OZE pracující s biomasou. Stále se zvyšující požadavky na biomasu pro energii a paliva znamenají intenzivnější pěstování biomasy založené často na monokulturách, čímž výrazně […]

Tiskové zprávy

Aplikovaný výzkum je bez peněz

Výzkumné aktivity na bázi projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které spoléhají na zdroje z programu Alfa Technologické agentury ČR, vyjdou nejspíše naprázdno. Jak se zmínil místopředseda TAČR, Ing. Miroslav Janeček, je připravována 4. výzva programu Alfa na říjen 2013, ale není pro ni zajištěno financování. Rada pro výzkum, vývoj a inovace dává přednost jiným […]

Tiskové zprávy

Budou ještě vznikat obnovitelné zdroje energie?

Česká vláda již několik měsíců pracuje na úplném zastavení provozní podpory pro obnovitelné zdroje energie. Poslala do legislativního procesu tzv. malou novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která tento záměr (až na výjimky) realizuje. Po schválení „malé“ novely Poslaneckou sněmovnou ještě před jejím rozpuštěním, je nyní na řadě senát. Organizační výbor dne […]

Tiskové zprávy

Metodologie ReStEP/RSA

V rámci řešení projektu ReStEP byla vytvořena nová metodika systému Regional Sources Assessment „ Metodologie posuzování místních obnovitelných a druhotných zdrojů“, jako základ jedné z možností praktického využití interaktivní mapy. Předmětem metodiky je posuzování regionálních zdrojů a místních podmínek pro jejich energetické a materiálové využití, tzv. Regional Sources Assessment a postup fyzických osob, právnických osob, […]

Tiskové zprávy

Využití obnovitelných zdrojů je environmentálně příznivější než český energetický mix

V rámci zpracování dílčího úkolu projektu ReStEP byla částečně zodpovězena dlouhodobě aktuální otázka skutečného vlivu technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na životní prostředí. Výstupem projektu ReStEP (který realizuje Česká zemědělská univerzita v Praze s partnery CZ Biom, ECO trend Research centre, VÚMOP a MŽP ČR v rámci programu Life+) bude interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro […]

Tiskové zprávy

Snahy o nové pojetí energetických koncepcí se spojily

Česká zemědělská univerzita reprezentující Konsorcium projektu ReStEPa Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) podepsaly Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a výměně informací v mezinárodních projektech ReStEP (Regional Sustainable Energy policy – Regionální udržitelná energetická politika) a CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts – Zavádění územních energetických koncepcí). „Řešení problematiky udržitelného rozvoje OZE, případně dalších energetických zařízení […]

Tiskové zprávy

Unikátní mapa zdrojů obohacena o nová data

Další mezník v práci na unikátním nástroji, který si klade za cíl snížit až o polovinu chybovost v posuzování projektů využívajících obnovitelné zdroje energie, byl splněn. Začátkem září byla totiž finalizována mapová vrstva věnovaná skládkám odpadů. Ta má klíčový význam pro vyjádření potenciálu využití skládkového plynu. Pro naplnění této vrstvy bylo shromážděno téměř 200 sad […]

Tiskové zprávy

V Krakově se uskutečnila konference o biopalivech, český zástupce Kalaš představil projekt ReStEP

Významná konference o biopalivech ACI’s European Biodiesel Conference se uskutečnila toto léto v polském Krakově. Mezi mnoha významnými řečníky vystoupil i česko-švýcarský odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a bývalý český ministr životního prostředí (2006-2007) Petr Kalaš, který prezentoval nejnovější výstupy projektu ReStEP. Ten má za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat, […]

Tiskové zprávy

Vývoj nástroje pro plánování a hodnocení obnovitelných zdrojů energie pokročil

První etapu na vývoji interaktivního nástroje pro plánování a posuzování projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie (OZE) má za sebou konsorcium výzkumníků projektu ReStEP. V uplynulých týdnech byla dokončena metodika pro zmapování dalších čtyřech zdrojů – větrná a sluneční energie a biomasa rychle rostoucích dřevin a lesních těžebních zbytků. Tyto zdroje reprezentují velmi významný energetický […]

Tiskové zprávy

Kraje mají zájem o efektivní výstavbu a provoz OZE

Již druhé setkání se zástupci krajů absolvovali experti z týmu pracujícího na projektu ReStEP. Navázali tak na Letter of Intent, který Asociace krajů vydala na počátku roku 2011 a v němž vyjadřuje svůj zájem o průběh a výstupy projektu. Aktuálně byly principy interaktivní mapy a její potenciál pro strategické a územní plánování regionů prezentovány na […]

Navigace pro příspěvky