Novinky

Ministerstvo životního prostředí se více zapojí do tvorby a využití projektu ReStEP

Dne 5. února 2013 se v prostorách Ministerstva životního prostředí uskutečnil další z řady plánovaných workshopů projektu ReStEP. Tentokrát bylo jeho hlavním účelem iniciování pracovní diskuze se zástupci odborů Ministerstva životního prostředí, kteří mohou v budoucnu využít všech výstupů projektu. Jedná se zejména o samotné využívání interaktivní mapy obnovitelných zdrojů, ale i dalších přínosů, jako je například shromáždění ucelených datových souborů.

Workshopu se zúčastnili zástupci několika odborů ministerstva a po základním připomenutí hlavních principů projektu a charakteru předpokládaných výstupů byli vyzváni k diskuzi na téma možnosti využití výstupů. Diskutovány byly některé části koncepčního přístupu k projektu a obsahu interaktivní mapy, jako například problematika limitujících faktorů pro využívání OZE z oblasti ochrany přírody a krajiny nebo podrobnosti údajů k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a otázky skládkování v ČR.

Celkově je možné konstatovat, že většina zástupců jednotlivých odborů vyjádřila plnou podporu projektovému záměru a projevila zájem o využívání výsledků projektu. Zároveň někteří účastníci přislíbili další účast na těchto pracovních skupinách či v rámci panelu expertů projektu, jehož složení se v současné době připravuje do finální podoby.