englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Novinky

Interaktivní mapa poprvé představena odborné veřejnosti ( 17.10.2013 )
V minulém týdnu proběhla v Třeboni konference Výstavba a provoz bioplynových stanic, která (jak je již tradicí) hostila přes dvě stovky účastníků zaměřených na využití biomasy prostřednictvím bioplynových stanic.

BETA verze interaktivní mapy ( 1.10.2013 )
Na začátku října 2013 byla zprovozněna k testování beta verze softwaru ReStEP, tedy interaktivní mapa místních zdrojů využitelných pro energetické účely.

První komplexní představení interaktivní mapy ( 11.9.2013 )
Na konferenci Výstavba a provoz bioplynových stanic, která se uskuteční 10. – 11. 10. 2013 v Třeboni, proběhne první představení mapy doprovázené teoretickým workshopem.

Obměna v řízení projektu ( 1.9.2013 )

Principy práce s ReStEP jako nástrojem Regional Sources Assessmentu (RSA) ( 2.7.2013 )

Nový informační panel ReStEP ( 24.6.2013 )
Principy regionálního přístupu k obnovitelným zdrojům energie a datovou základnu i strukturu projektu ReStEP jako takového shrnuje nové přehledné schéma.

Životní cyklus hovoří pro obnovitelné zdroje ( 6.6.2013 )
V rámci zpracování dílčího úkolu projektu ReStEP byla částečně zodpovězena dlouhodobě aktuální otázka skutečného vlivu technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na životní prostředí. Zpracováním posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) těchto technologií byly získány výsledky, které lze porovnat s environmentálními dopady energetického mixu ČR.

Panel expertů je otevřený všem zájemcům ( 3.6.2013 )
Projekt „ReStEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice “ tvoří nové, unikátní přístupy pro práci s daty a jejich zdroji. Řešitelský tým má za cíl vytvořit objektivní principy, na jejichž základě bude interaktivní mapa fungovat. Proto zve všechny erudované zájemce do tzv. panelu expertů. Někteří již byli osloveni a s hlavními myšlenkami projektu seznámeni při proběhlých workshopech a osobních konzultacích, další byli vybráni jako specialisté z oborů přímo souvisejících se zaměřením projektu.

VÚMOP definitivně partnerem ( 13.2.2013 )
Začátkem letošního roku došlo k oficiálnímu potvrzení změny v projektovém konsorciu. Novým členem projektového konsorcia se stal Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce (VÚMOP, v.v.i.), který převzal řešení klíčových oblastí projektu za partnery TOPOS, s.r.o. a Českou technologickou platformu biopaliv (ČTPB). V říjnu loňského roku byla totiž Evropské komisi podána žádost o změnu partnera projektu, které bylo vyhověno.

Ministerstvo životního prostředí se více zapojí do tvorby a využití projektu ReStEP ( 8.2.2013 )
Dne 5. února 2013 se v prostorách Ministerstva životního prostředí uskutečnil další z řady plánovaných workshopů projektu ReStEP. Tentokrát bylo jeho hlavním účelem iniciování pracovní diskuze se zástupci odborů Ministerstva životního prostředí, kteří mohou v budoucnu využít všech výstupů projektu. Jedná se zejména o samotné využívání interaktivní mapy obnovitelných zdrojů, ale i dalších přínosů, jako je například shromáždění ucelených datových souborů.

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí