englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

V Krakově se uskutečnila konference o biopalivech, český zástupce Kalaš představil projekt ReStEP

( 21.8.2012 )

Významná konference o biopalivech ACI's European Biodiesel Conference se uskutečnila toto léto v polském Krakově. Mezi mnoha významnými řečníky vystoupil i česko-švýcarský odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a bývalý český ministr životního prostředí (2006-2007) Petr Kalaš, který prezentoval nejnovější výstupy projektu ReStEP.

Ten má za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %. Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

Petr Kalaš vystudoval ekonomii a energetiku na ČVUT v Praze. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde v letech 1986 až 1994 pracoval pro ministerstvo zahraničního obchodu. Koordinoval např. spolupráci se státy střední a východní Evropy. Později pracoval pro Světovou banku, např. v oblasti uplatňování Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Od roku 2004 pracoval jako poradce pro Institut vzdělávání a výzkumu OSN (UNITAR – United Nations Institute for Training and Research). V současnosti pracuje na ministerstvu zemědělství.

Více informací o projektu ReStEP naleznete přímo v prezentaci.

Příloha: ReStEP Kalas EN
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí