englishčesky
Restep - logo
Regional Sustainable Energy Policy

Tiskové zprávy

Evropské know-how pro regiony ( 21.10.2014 )
Ne každý podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) přináší životnímu prostředí jednoznačné klady. Když pomineme hektary solárních panelů na orné půdě, mohou být nebezpečím pro půdu nebo biodiverzitu zejména OZE pracující s biomasou.

Aplikovaný výzkum je bez peněz ( 10.9.2013 )
Výzkumné aktivity na bázi projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které spoléhají na zdroje z programu Alfa Technologické agentury ČR, vyjdou nejspíše naprázdno.

Budou ještě vznikat obnovitelné zdroje energie? ( 3.9.2013 )
Česká vláda již několik měsíců pracuje na úplném zastavení provozní podpory pro obnovitelné zdroje energie. Poslala do legislativního procesu tzv. malou novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která tento záměr (až na výjimky) realizuje.

Metodologie ReStEP/RSA ( 2.7.2013 )
V rámci řešení projektu ReStEP byla vytvořena nová metodika systému Regional Sources Assessment „ Metodologie posuzování místních obnovitelných a druhotných zdrojů“, jako základ jedné z možností praktického využití interaktivní mapy.

Využití obnovitelných zdrojů je environmentálně příznivější než český energetický mix ( 6.11.2012 )
V rámci zpracování dílčího úkolu projektu ReStEP byla částečně zodpovězena dlouhodobě aktuální otázka skutečného vlivu technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na životní prostředí.

Snahy o nové pojetí energetických koncepcí se spojily ( 21.9.2012 )
Česká zemědělská univerzita reprezentující Konsorcium projektu ReStEPa Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) podepsaly Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a výměně informací v mezinárodních projektech ReStEP (Regional Sustainable Energy policy - Regionální udržitelná energetická politika) a CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts - Zavádění územních energetických koncepcí).

Unikátní mapa zdrojů obohacena o nová data ( 10.9.2012 )
Další mezník v práci na unikátním nástroji, který si klade za cíl snížit až o polovinu chybovost v posuzování projektů využívajících obnovitelné zdroje energie, byl splněn. Začátkem září byla totiž finalizována mapová vrstva věnovaná skládkám odpadů. Ta má klíčový význam pro vyjádření potenciálu využití skládkového plynu.

V Krakově se uskutečnila konference o biopalivech, český zástupce Kalaš představil projekt ReStEP ( 21.8.2012 )
Významná konference o biopalivech ACI's European Biodiesel Conference se uskutečnila toto léto v polském Krakově. Mezi mnoha významnými řečníky vystoupil i česko-švýcarský odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a bývalý český ministr životního prostředí (2006-2007) Petr Kalaš, který prezentoval nejnovější výstupy projektu ReStEP.

Vývoj nástroje pro plánování a hodnocení obnovitelných zdrojů energie pokročil ( 17.8.2012 )
První etapu na vývoji interaktivního nástroje pro plánování a posuzování projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie (OZE) má za sebou konsorcium výzkumníků projektu ReStEP. V uplynulých týdnech byla dokončena metodika pro zmapování dalších čtyřech zdrojů – větrná a sluneční energie a biomasa rychle rostoucích dřevin a lesních těžebních zbytků.

Kraje mají zájem o efektivní výstavbu a provoz OZE ( 6.7.2012 )
Již druhé setkání se zástupci krajů absolvovali experti z týmu pracujícího na projektu ReStEP. Navázali tak na Letter of Intent, který Asociace krajů vydala na počátku roku 2011 a v němž vyjadřuje svůj zájem o průběh a výstupy projektu. Aktuálně byly principy interaktivní mapy a její potenciál pro strategické a územní plánování regionů prezentovány na komisi pro životní prostředí Asociace krajů ČR na konci června.

1 | 2 | »
login
© Restep 2012;   Projekt ReStEP je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky.
BiomČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorace a ochrany půdyEco trendMinisterstvo životního prostředí